Compare Listings

Klapa, pevski zbor prijateljev

Klapa, pevski zbor prijateljev

Slovenci smo skorajda poenoteno zaljubljeni v hrvaško morje, da ima pa večina Slovencev rada tudi dalmatinsko glasbo, drži kot pribito. V sami srži dalmatinske glasbe najdemo klape, klapsko glasbo, ki najraje opeva ljubezen in prijateljstvo. Velja tudi: če ni prijateljstva, tudi ni klape. Kaj je klapa?