Compare Listings

Trajnostni turizem ne sme biti modna muha

Trajnostni turizem

Predvsem v zadnjih letih turistični delavci, predvsem tisti vodstveni, v Sloveniji in na Hrvaškem, pa tudi drugod po skorajda celotnem (razvitem) svetu, zelo pogosto in zelo vehementno izrekajo besedno zvezo »trajnostni turizem«. Še več, trajnostni turizem je – vsaj tako se zdi – postal sveti gral sodobnega, razvitega turizma, predvsem v tistih najbolj bogatih državah, ki so več ali manj zavezane »zahodnemu, razvitemu, demokratičnemu svetu«.

Trajnostni turizem

Tudi zato je skrajni čas, da vsaj nekaj besed trajnostnemu turizmu namenimo tudi na spletnem portalu www.pag.si, ki ima sicer v fokusu hrvaški turizem. Predvsem bomo v tem prispevku spoznali odgovor na vrašanje »kaj je sploh trajnostni turizem?«, hkrati pa bomo podali tudi nekaj primerov dobre prakse s področja trajnostnega turizma.

Kaj je trajnostni turizem? Svetovna turistična organizacija definira trajnostni turizem kot stanje, v katerem trajnostni razvoj turizma izpolnjuje potrebe turistov in gostiteljskih regij ter obenem varuje in izboljšuje priložnosti v prihodnosti. Pomembno je, da trajnostni turizem upravlja z viri tako, da zadovoljuje ekonomske, družbene in estetske potrebe in da hkrati ohranja kulturno integriteto, pomembne ekološke procese, biološko diverziteto in življenjsko podporne sisteme.

Povedano z nekoliko drugačnimi besedami: Trajnostni turizem je prepoznan kot oblika ekonomskega razvoja, ki naj bi ohranjala primerno ravnovesje med neokrnjeno naravo, zdravo kulturo, dobrim počutjem gostiteljske skupnosti, zadovoljstvom obiskovalcev in ekonomskim zdravjem zdaj in v prihodnosti. Trajnostni turizem postavlja prebivalstvo na osrednje mesto, saj ima ključno vlogo v uspešnosti trajnostnega turizma. Prebivalstvo ocenjuje turizem glede na družbeno menjavo, torej želi turizem, ki bi zadovoljil potrebe lokalne skupnosti.

Wikipedija zapiše tako: »Trajnostni turizem je koncept, ki zajema celotno turistično izkušnjo, vključno s skrbjo za gospodarska, družbena in okoljska vprašanja ter skrbjo za izboljšanje izkušenj turistov in zadovoljevanje potreb gostiteljskih skupnosti. Trajnostni turizem mora vključevati skrb za varstvo okolja, socialno pravičnost in kakovost življenja, kulturno raznolikost ter dinamično in uspešno gospodarstvo, ki zagotavlja delovna mesta in blaginjo za vse«.

Lahko bi rekli tudi tako: »Trajnostno načrtovanje in upravljanje turizma sta postala glavna cilja in standarda turistične dejavnosti. Turizem kot eden izmed ključnih dejavnikov družbenogospodarskega razvoja na svetu vpliva na svetovni razvoj, blaginjo in dobro počutje. Prav zaradi tega je postal nuja za zagotovitev dolgoročnega in trajnostnega razvoja na makro ravni destinacij in na mikro ravni vsakega podjetja, ki deluje v turistični dejavnosti. Postal je standard za vse razvite turistične destinacije, ki sprejemajo celovite, trajnostne pristope v svojem nadaljnjem razvoju. Trajnostni pristopi se oblikujejo skozi varstvo okolja, ohranjanje narave in prepoznavnosti krajine, ravnanje z odpadki, trajnostna naročila, trajnostne gradnje, zelene programe/certifikate in uporabo obnovljivih virov energije«.

Če zapišemo po svoje, na nekoliko bolj dolg in bolj zakompliciran način (potem, ko smo že prebrali »milijon člankov o trajnostnem turizmu«): Trajnostni turizem se nanaša na vrsto turizma, ki ima minimalen negativen vpliv na okolje, lokalne skupnosti in lokalno kulturo, hkrati pa je še vedno ekonomsko upravičen. Cilj trajnostnega turizma je ohraniti naravne in kulturne vire za prihodnje generacije, hkrati pa obiskovalcem omogočiti, da uživajo in doživljajo te vire na odgovoren in spoštljiv način.

Za doseganje trajnostnega turizma se uporablja več praks, vključno z zmanjševanjem odpadkov in emisij, uporabo obnovljivih virov energije, podpiranjem lokalnih podjetij in izobraževanjem turistov o odgovornih potovalnih praksah. Poleg tega trajnostni turizem pogosto vključuje sodelovanje z lokalnimi skupnostmi za spodbujanje kulturne izmenjave in zagotavljanje pravične delitve koristi turizma.

Trajnostni turizem ima lahko številne koristi, vključno z ohranjanjem naravnih in kulturnih virov, ustvarjanjem delovnih mest in gospodarsko rastjo v lokalnih skupnostih ter spodbujanjem kulturnega razumevanja in spoštovanja med obiskovalci in lokalnimi skupnostmi. Vendar pa je treba opozoriti, da ni vsak turizem trajnosten in da ima lahko turistična industrija kot celota negativne učinke, če ni odgovorno upravljana. To poudarja potrebo po stalnih prizadevanjih za spodbujanje in izvajanje trajnostnega turizma, da bodo lahko prihodnje generacije še naprej uživale v edinstvenih in raznolikih svetovnih destinacijah in imele od njih koristi.

Povedano zelo na kratko, bistveno: »Trajnostni turizem je oblika turizma, ki se osredotoča na ohranjanje okolja, družbenih vrednot in kulturne dediščine ter krepitev lokalnega gospodarstva. Osnova trajnostnega turizma je ravnovesje med ekonomskim, okoljskim in družbenim učinkom turizma. Pri trajnostnem turizmu se upošteva vpliv turizma na destinacijo in lokalno skupnost ter poskuša zmanjšati negativne učinke in maksimirati pozitivne.

To vključuje dejavnosti, kot so varovanje naravnega okolja, podpora lokalni prehranski verigi, uporaba obnovljivih virov energije in zagotavljanje etičnega delovnega okolja za zaposlene v turistični industriji. Cilj trajnostnega turizma je ohranjati kulturno in naravno dediščino ter krepitev lokalnega gospodarstva, hkrati pa zagotavljati turistom nepozabno doživetje«.

Na spletni strani www.youth-hostel.si so zapisali: »Trajnostni turizem je turizem, ki se lahko na posameznem območju ohranja za nedoločen čas, brez da bi prišlo do poslabšanja razmer. Pomaga ohranjati raznolikost rastlin in živali, spoštuje kulturno dediščino skupnosti, hkrati pa tudi zagovarja gospodarsko uspešnost in pošteno porazdelitev družbenih koristi.

Iz vseh teh definicij se zdi, da je množični turizem težko trajnostni. In to v večini primerov drži, saj velikokrat krši katerega od stebrov trajnostnega razvoja. Tako na primer proizvede ogromno odpadkov in povzroča nezadovoljstvo v lokalni skupnosti, saj velikokrat denar iz turizma tudi ne ostane v bližnji okolici, ampak gre na tuje bančne račune. Večkrat se načel trajnostnega turizma bolj držijo alternativne oblike turizma (eko, prostovoljski, pustolovski), ki so se začele razvijati zaradi krize množičnega turizma. Ekoturizem aktivno prispeva k ohranjanju naravne in kulturne dediščine in vključujevanju lokalne skupnosti pri turističnem planiranju.«

Za spletni medij www.vandraj.si je Mihaela Rupnik Cek, ustanoviteljica facebook skupine Trajnostni turizem Slovenije in ustanoviteljica znamke Happy Trips na vprašanje (Kaj vam pomeni trajnostni turizem?) odgovorila: »Meni trajnostni turizem pomeni družbeno odgovornost, prispevanje k razvoju destinacije, desezonalizacijo, razporeditev gostov čez celo leto ter razporeditev turističnih tokov.

Trajnostni turizem je tudi povezovanje z lokalnimi ponudniki, pripovedovanje lokalnih zgodb, legend. Spoznavanje naravne in kulturne dediščine z lokalnim vodnikom je ključno. Pomembni so lepa narava, čisto in urejeno okolje, prijazni ljudje, in stik z naravo ter lokalnimi prebivalci. Trajnostni turizem je zavedanje, da sprejemanje turizma s strani lokalnih skupnosti pelje v dolgoročni razvoj.

Opažam prizadevanja Slovenije. Veliko so storili Tovarna trajnostnega razvoja Good place in Slovenia green. V Sloveniji sta danes pomembni dve točki: širjenje informacij in upravljanje destinacij. Spodbujati se mora zeleno delovanje, ki naj pritegne čimveč destinacij. Premiki seveda ne bodo čez noč temveč sčasoma, v tem trenutku je pomembno predvsem ozaveščanje ljudi in trajnostna usmeritev.«

Dobro je vedeti: Prebivalstvo je eden izmed pomembnejših faktorjev, ki pripomore k uspešno delujočemu trajnostnemu turizmu. Pri ustvarjanju nove turistične destinacije se prebivalstvo sooča z radikalnimi spremembami. Trajnostni turizem lahko prinaša spremembe v načinu življenja, družinskih odnosih, poslovnem življenju itd.

Percepcije prebivalstva o obiskovalcih in razvoju turizma predstavljajo pomemben dejavnik pri privabljanju in ugajanju obiskovalcev. Pozitivna stališča prebivalstva in pozitivne percepirane prednosti so ključni faktorji za podporo trajnostnemu turizmu in posledično zelo pomembni za razvoj same turistične destinacije.

Wikipedija o vplivu prebivalstva na trajnostni turizem zabeleži takole: Trajnostni turizem zahteva sodelovanje informiranih deležnikov in močno politično vodstvo za zagotavljanje močne participacije in grajenje dogovorov. Doseganje trajnostnega turizma je kontinuiran proces, ki zahteva stalni nadzor učinkov in potrebne preventive oz. ukrepe. Potrebno se je zavedati, da ni mogoče doseči nekega končnega stanja trajnostnega turizma. Za omogočanje razvitega trajnostnega turizma je potrebno vse učinke in potrebe upoštevati v načrtovanju, razvoju in delovanju turizma (United Nations Environment Programme in World Tourism Organization, 2005; Lidburd, 2010).

Trajnostni turizem in narava: Trajnostni turizem in narava sta medsebojno povezana, ohranjanje naravnih virov pa je ključni vidik razvoja trajnostnega turizma. Naravno okolje je pogosto glavna privlačnost za turiste, turistične dejavnosti pa lahko pomembno vplivajo na občutljivo ravnovesje ekosistemov in divjih živali.

Za spodbujanje trajnostnega turizma v naravi je ključno sprejeti prakse, ki zmanjšujejo negativne vplive turizma na okolje. To lahko vključuje ukrepe, kot so ravnanje z odpadki, odgovorna raba vode in energije ter uporaba okolju prijaznega prevoza. Poleg tega bi moral trajnostni turizem podpirati tudi prizadevanja za ohranjanje ter varstvo divjih živali in ekosistemov.

Pomembno vlogo pri spodbujanju trajnostnega turizma v naravi imajo lahko tudi turistični ponudniki, ki turistom ponujajo okolju prijazna in izobraževalna doživetja. To lahko vključuje dejavnosti, kot so sprehodi po naravi, opazovanje ptic, fotografiranje divjih živali in ekološki izleti, ki turistom ne le omogočajo, da cenijo naravne lepote kraja, temveč tudi ozaveščajo o pomenu ohranjanja narave.

Trajnostni turizem na Hrvaškem: Hrvaška je država z bogato kulturno dediščino in raznoliko naravno pokrajino, zato je privlačna destinacija za trajnostni turizem. Na Hrvaškem obstajajo številne pobude za spodbujanje trajnostnega turizma. Hrvaška turistična skupnost je na primer uvedla program t.i. “zelene destinacije”, ki priznava destinacije, ki izvajajo trajnostne prakse, in ponuja smernice za druge destinacije, ki jim lahko sledijo.

Poleg tega je na Hrvaškem veliko okolju prijaznih nastanitev, kot so hoteli in apartmaji, ki se napajajo iz obnovljivih virov energije, uporabljajo okolju prijazne izdelke ter izvajajo programe za zmanjševanje količine odpadkov in recikliranje.

Na Hrvaškem so na voljo tudi številne dejavnosti trajnostnega turizma, kot so pohodništvo, kolesarjenje in vožnja s kajakom po nacionalnih parkih, raziskovanje kulturne dediščine v mestih in vaseh ter udeležba na lokalnih prireditvah in festivalih. Na splošno lahko obiskovalci z izbiro možnosti trajnostnega turizma na Hrvaškem prispevajo k varovanju naravne in kulturne dediščine države, hkrati pa tudi k blaginji lokalnih skupnosti.

Naštevamo splošne dobre prakse trajnostnega turizma:
1. Podprite lokalna podjetja. Izberite lokalne nastanitve, restavracije in organizatorje potovanj ter kupujte lokalne izdelke, da podprete lokalno gospodarstvo.
2. Zmanjšajte količino odpadkov. Zmanjšajte količino odpadkov tako, da izberete nastanitve, ki zmanjšujejo količino odpadkov in jih reciklirajo, ter s seboj prinesite plastenko za vodo in druge posode za večkratno uporabo. Ne puščajte smeti na plažah.
3. Uporabljajte javni prevoz. Namesto avtomobilov ali letal izberite nizko ogljične načine prevoza, kot so vlaki, avtobusi in kolesa.
4. Spoštujte lokalno kulturo in naravo nasploh. Spoštujte lokalne običaje in tradicije ter zmanjšajte vpliv na divje živali in njihove naravne habitate.
5. Vlagajte v trajnostne turistične projekte. Izberite nastanitve in organizatorje potovanj, ki vlagajo v trajnostne turistične projekte, kot so obnovljivi viri energije ali pobude za ohranjanje narave.
6. Izberite trajnostne dejavnosti. Udeležujte se trajnostnih dejavnosti, kot so pohodništvo, opazovanje ptic in kulturni ogledi, ki imajo minimalen vpliv na okolje.
7. Izravnajte emisije ogljika. Izravnajte svoje emisije ogljika s podpiranjem projektov za zmanjšanje emisij ogljika, kot so pogozdovanje ali pobude za obnovljive vire energije.

Za dodaten razmislek: Trajnostni turizem je turizem, ki temelji na trajnostnem razvoju. Posledično to pomeni, da je trajnostni lahko kakršen koli turizem, tj. rekreativni, zdraviliški, kulturni itd. Koncept se namreč nanaša na lastnost, ne na določeno vrsto turizma.
Velikokrat se pojavljajo nejasnosti in enačenje trajnostnega turizma z ekoturizmom. Vendar ekoturizem ne zajema vidika trajnosti, ampak je zgolj turizem v naravnem okolju, ki zagotavlja določeno izkušnjo z naravno ali kulturno dediščino. Trajnostni razvoj je povezan z napredkom, odgovornostjo, svobodo in kulturo.

Za konec: Turizem in trajnostni razvoj sta v posebnem razmerju. Turizem je dinamičen in rastoč sektor, ki ogromno prispeva k ekonomiji držav in lokalnim destinacijam. Posledično lahko s tem tudi prispeva k trajnostnemu razvoju. Posebnost turizma pa je tudi v specifičnosti odnosa med potrošniki (obiskovalci, turisti), industrijo, okoljem in lokalnimi skupnostmi. Za razliko od večine sektorjev potrošnik v turizmu potuje do proizvajalca, izdelka in storitve.

Če ste se z razmislekom prekopali čez (nekoliko učene, zapletene) besede tega članka, potem ste zlahka ugotovili, da je »trajnostni turizem vendarle prav dobra reč«. Pred nami tako ostaja le dokaj zapletena naloga, držati se odličnih osnovnih konceptov trajnostnega turizma. Zavedajmo se, da bodo »izhodišča« trajnostnega turizma napolnila naša srca s pozitivnimi občutki. Ali povedano nekoliko drugače, s preroškimi besedami: trajnostni turizem je izredno pomemben za naše, še bolj pa za prihodnje, generacije.

Ps. Fotografije: novinarji www.pag.si. Objava tega članka je nastala pod pokroviteljstvom hotela Rotondo v kraju Seget Donji. Hotel Rotondo je, skupaj s hčerinsko Villo Vinea, zavezan smernicam trajnostnega turizma.

Sorodni članki

Oliver Dragojević in »Trag u beskraju«

Sled v večnosti (po hrvaško Trag u beskraju) je v prvi vrsti pesem v genialni izvedbi Oliverja Dragojevića. »Trag u beskraju« pa je hkrati tudi ime glasbene prireditve, ki jo vsako leto, po smrti velikana hrvaške glasbe, 29. julija leta 2018, sredi poletja prirejajo v Veli Luki, »Oliverjevi domači luki«, na otoku Korčuli. Na koncertu v čast in v spomin na Oliverja Dragojevića je zmeraj slovesno, solze pa še zmeraj tečejo v potokih.

Nadaljujte z branjem

Ljubljanske sobe pobega izzivajo

Kaj je soba pobega ali »escape room« igra? Igre »escape room« so interaktivna doživetja, kjer ekipe igralcev rešujejo uganke in izzive, da bi rešile nalogo (misijo) v določenem času, običajno v 60-ih minutah. Koncept, ki ima korenine na Japonskem, je v obliki, kot jih poznamo danes, vzcvetel v Budimpešti, Beogradu in Ljubljani (blagovna znamka Enigmarium) ter se bliskovito razširil po vsem svetu.

Nadaljujte z branjem

Kravata ima svoj muzej – Cravaticum

Cravaticum je edinstven butični muzej na svetu, tam se vse vrti okrog kravat, nahaja pa se v samem središču Zagreba. Zgodovinska dejstva in zanimive zgodbe o kravati so v glavnem hrvaškem mestu predstavljene skozi zanimivo, sodobno in interaktivno razstavo, ki vas bo nezaustavljivo povlekla v zanimiv svet kravate, vse od njenih romantičnih začetkov pa do avantgardne prihodnosti. Obisk majhnega muzeja Cravaticum priporočamo prav vsem, ki si želijo odkriti zanimiva dejstva in skrivnosti o najbolj priljubljenem modnem dodatku, ki izvira prav iz Hrvaške.

Nadaljujte z branjem