»Turisti so vedno bolj zahtevni«

V intervjuju magistra Mirjana Ivanuša Bezjak med drugim pove tudi: Vsak gost si želi biti VIP gost. Kjer VIP pomeni very INDIVIDUAL person – zelo individualna oseba. Želi biti sprejet in obravnavan kot unikatna individualna oseba.

Mirjana Ivanuša Bezjak

Tokrat intervjuvamo magistro Mirjano Ivanušo Bezjak. Osnovno sliko o njej in o njenem delu si lahko ustvarimo hitro, takoj ko preberemo nekaj odstavkov na svetovno znani wikipediji ali pa na njeni domači spletni strani http://www.ivanusa-mirjana.si/. Že bežen pogled na omenjeni spletni mesti nam  izda, da imamo pred seboj odlično strokovnjakinjo, ki se – očitno – nikoli ne skriva pred delom. Z njo se bomo pogovarjali predvsem o turizmu, ostale teme bomo pustili več ali manj »na miru«.

Pa začnimo. Gospa Mirjana Ivanuša Bezjak, na vaše ime sem naletel ob omembi turistične knjige z naslovom Prisrčno dobrodošli ter podnaslovom gostoljubnost in prisrčnost v turizmu in storitvenih dejavnostih. Kolikor sem zasledil je knjiga delo treh avtorjev, Karmen Barabaš in Boštjana Humskega, dveh študentov Fakultete za komercialne in poslovne vede iz Celja, in vas, njune visokošolske učiteljice. Knjiga je bila izdana leta 2012, sedaj pa je že razprodana. Očitno je ljudem všeč. Zakaj? Kaj je vam osebno najbolj všeč pri knjigi?

Očitno je določen krog oseb, ki delajo v turizmu in gostinstvu prepoznal koristnost in uporabnost knjige. Poleg knjige, kjer najdejo bralci mnogo uporabnih nasvetov in primerov ter osnutkov kodeksa sem še posebej vesela delavnic o gostoljubnosti, ki jih izvajam po celi Sloveniji. Na delavnicah se z udeleženci pogovarjamo o gostoljubnosti in kako jo dajemo gostom in kako jo oni občutijo ter kaj pričakujejo.

Čeprav je bila knjiga izdana že pred nekaj leti, se mi zdi, kot da je bila napisana včeraj. Tudi na mini turističnem portalu www.pag.si, ki ima v fokusu »hrvaško apartmajsko ponudbo«, ugotavljamo, da imata gostoljubnost in prisrčnost v turizmu zmeraj pomembnejšo vlogo?

Gostoljubnost (ang. Hospitality, nem. Gastfreundschaft, it. Ospitalità, rus. гостеприимство) je topel in darežljiv sprejem obiskovalca – tujca. Biti gostoljuben torej pomeni skrb in spoštovanje drugega bitja. Vključuje odnose in procese med gostom ter gostiteljem.sem napisala v knjigi. Turist-gost je oseba,ki se je odločila da bo svoj prosti čas namenila za potovanje in spoznavanje novih krajev in kot gost si želi biti sprejet in obravnavan z veliko mero gostoljubnosti. V današnjem času družbenih medijev in digitalnosti ter hitrega tempa življenja si želimo ponovno pristnega človeškega stika in topline ter domačnosti ter čiste narave in občutka varnosti.

Foto: HTZ

V vaši knjigi sem prebral, da je gostoljubnost topel in darežljiv sprejem obiskovalca – tujca. Da biti gostoljuben pomeni skrb in spoštovanje drugega bitja. Kako vi ocenjujete, kako važna je gostoljubnost? Verjetno je tudi pomembnejša od same kakovosti apartmaja ali njegove lokacije?

Lokacija in apartma dobita pravo vrednost samo v primeru, da jo spremlja človeška gostoljubnost in prisrčnost ter domačnost in toplina. To kar si danes želimo je  odnos »human to human« – človek za in s človekom. Če pa k temu dodamo še dobro in avtentično lokalno hrano in običaje – pa smo gosta »očarali«. Gost nas ves čas opazuje in si ne bo zapomnil kaj je jedel ali delal- zapomnil si bo, kako se je pri tem počutil. Domov bo odnesel svoje spomine in doživetja ter počutje.

Dobra opremljenost objektov (hotelov ali apartmajev), lokalna hrana, čista narava, dobro predstavljena kulturna dediščina, aktualne aktivnosti ter gostoljubnost so pot do srca (skorajda) vsakega turista. Če pa smo pozorni se v predhodnem stavku skriva neverjetno veliko možnosti (in seveda tudi dodatnih izzivov), da za skorajda vsakega posameznega gosta ustvarimo »unikatni turistični program« oziroma, da mu pri tem vsaj čim bolj izdatno pomagamo.

Vsak gost si želi biti VIP gost. Kjer VIP pomeni very INDIVIDUAL person- zelo individualna oseba. Želi biti sprejet in obravnavan kot unikatna individualna oseba.

Zelo zanimiv je prikaz znane Maslowe teorije potreb na primeru turistov in njihovih potreb in pričakovanj.

Maslow je v svoji znani teoriji hierarhije potrebe ljudi razdelil na 5 stopenj:

 1. fiziološke potrebe (hrana,voda, kisik, spanje, …),
 2. potrebe po varnosti in zaščiti (fizični, materialni, čustveni, zdravstveni, itn.),
 3. socialne potrebe (prijateljstvo, ljubezen, pripadnost),
 4. potrebe po spoštovanju in samospo­štovanju, ugledu,
 5. potrebe po samouresničevanju, samo­potrjevanju (razvoj sposobnosti, kreativnost).

 

Model Maslowe hierarhije potreb

Potrebe in pričakovanja turistov na podlagi Maslowe teorije potreb lahko prikažemo s sledečimi stopnjami ki se povezujejo z področjem turizma – predvsem potovanj (Mill in Morrison):

 1. Osebe, ki potujejo z namenom pobegniti pred vsakdanjostjo ter se odpočiti ali se sprostiti od vsakodnevnih stresnih situacij; tako iščejo zadovoljitev osnovnih fizioloških potreb.
 2. Osebe, ki potujejo iz zdravstveno-rekreacijskih razlogov; tako iščejo zadovoljitev potreb po varnosti.
 3. Osebe, ki potujejo v okviru organizirane skupine preko turistične agencije; iščejo zadovoljitev socialnih potreb.
 4. Osebe, ki potujejo na prestižne kraje in iščejo luksuzne oblike potovanj, ki jih okolici tudi pokažejo; tako iščejo zadovoljitev potreb po spoštovanju, samospoštovanju in ugledu. Potovanja vsekakor krepijo in povečujejo status posameznika v okolici ter njega samega.
 5. Osebe, ki potujejo na potovanjih najdejo izpolnitev svojih notranjih želja in želje po raziskovanju sebe ter okolice, s tem kar najbolje izkoristijo prosti čas, ki so ga namenili v določeno potovanje. S tem iščejo zadovoljitev potreb po lastnem samouresničevanju in samopotrjevanju.

V kolikor gledamo na turiste z vidika njihovih potreb in pričakovanj je lahko takšen prikaz Maslowe piramide zanimiv za razumevanje turistov (kot različnih ciljnih skupin z različnimi pričakovanji in finančnimi zmožnostmi) ter dobra osnova za kreiranje različnih (vsebinskih in cenovnih) turističnih paketov. Posebno pozornost velja nameniti starostnikom iz tujine, ki premalo poznajo našo državo in njene danosti in lepote.  Turisti iz točke 5 saj najpetičnejši gostje, ki jim lahko ponudimo visoke cenovne pakete- vendar jih je le za vrh piramide. Nato sledijo še štiri (cenovno in vsebinsko) različne skupine.

Vsak ponudnik turistične namestitve mora vedeti katera je njegova ciljna skupine ( iz zgornje piramide).


Zdi se, da v zadnjih letih turisti od lastnikov apartmajev pričakujemo, da se nam bodo posvetili na zelo osebni ravni. Da nas bodo skorajda »vključili v del svojega življenja«?

Beseda gostitelj izhaja iz besede »gost«.- gostiti gosta. Današnji turisti- naši gostje se zelo zahtevni in osveščeni. Želijo in pričakujejo »value for money« – vrednost storitve za svoj denar. Pa naj se sliši nenavadno- velike svetovne prestolnice so oblegane in preplavljene z turisti, ki motijo in »ogrožajo« življenje domačinov.  Zato se pojavlja trend iskanja in obiskovanja manj znanih in komercializiranih krajev oz. destinacij. Nova turistična strategija Kopenhagna se usmerjena v turista, ki bo del mestne so-seščine in ne moteč element.

Strokovnjaki nas učite, da je pridobiti novega gosta vsaj šestkrat dražje kot pa ohraniti starega. Tudi če se lastniki apartmajev zavedajo, da je »vsak gost kralj«, je pred njimi zelo težka naloga. Na kaj naj bodo pozorni, čemu naj posvečajo čim več časa in več truda?

Nasvet se skriva v dveh akrostihih, ki so navedenih v nadaljevanju pogovora. Vsak zaposleni oz. osebe, ki delajo s turisti se morajo vprašati: Kaj pa bi si jaz želel in pričakoval če bi bil v vlogi gosta? In ponovno pridemo do človeškega elementa: prijaznost, prisrčnost, gostoljubnost, spoštovanje, poslovnost, strokovnost, informiranje o dogodkih v okolici, poznavanje znamenitosti v kraju in okolici …

Nekoč, v tistih starih socialističnih časih, pa tudi še v tistih mladih državno-tvornih, se je zdelo, da je turizem zelo, zelo enostaven. Z družino ali dobro družbo si se odpeljal na morje, nekam tja na jug,  s seboj si imel prtljažnik poln hrane in predvsem domačega vina, ki si ga  rade volje delil z vsakim, ki si ga srečal v senci ob morju.  Namerno posplošujem … Sedaj, danes pa se zdi, da je vsak turist izredno zahteven. Za svoj težko prigaran denar zahteva mnogo. Zahteva lepe in čiste apartmaje, udobne postelje, predvsem pa zahteva izkustva. Adrenalin, zabavo, kulturo in zgodovino, lokalno kulinariko. In želi si še stik z lastnikom apartmaja, od njega pričakuje, da postaneta »najboljša prijatelja takoj, čez noč«.

Gostje – turisti so vedno bolj zahtevni. Zato morajo ponudniki apartmajev glede na opremljenost in kategorizacijo ter  cenovni razred definirati- katera je njihova ciljna skupina gostov in koliko osebja potrebujejo, da bodo lahko gostu ponudili obljubljeno in pričakovano storitev. Ob tem pa  imajo gostje iz različnih držav ter kulturnih in verskih okolij popolnoma drugačna pričakovanja. Ob tem ne smejo pozabiti na ponudbo, ki jo nudi gostu destinacija v kateri se nahaja apartma. Gost v apartmaju samo prespi in zajtrkuje. Ostalih 12 ur dneva pa preživi izven apartmaja – v destinaciji ( praviloma izleti in ogledi krajev ter dogodkov do 50 km oddaljenosti)

V hotelih, v vaši knjigi je omenjena veriga hotelov Ritz – Carlton, se trudijo doseči »waufaktor  oziroma wau efekt«. To pomeni, da ste postreženi oziroma obravnavani kot nikjer drugje. Ali lahko tudi lastniki apartmajev pri gostih dosežejo vsaj nek manjši wau efekt? Imate za njih kakšen nasvet, kakšen dober primer?

Wau faktor se doseže z malimi stvarmi in drobnimi pozornostmi in »srčno kulturo«, ki jo turistični delavec glede na situacijo ponudi oz. izvede gostu. To je lahko prijetna pozdravna vizitka v apartmaju, sveže sadje ali hrana ob prihodu. To je lahko časopis ali knjiga. To je lahko igrača za otroka. Ali očiščen avto, ki ga je zametel sneg. Ali steklenica z vodo ob odhodu in načrt najbližje okolice. Recept za dobro pecivo, dodaten vzglavnik na postelji, aspirin za osebo, ki jo boli glava, pogovor z gostom o določeni tematiki, vabilo na dogodek, vožnja s čolnom, pogovor z domačini, …  Ob tem pa ne smemo pozabiti, da so gostje iz petih različnih starostnih generacij:

 • generacija veteranov, ki so rojeni v obdobju od leta 1922 do 1943,
 • generacija »otrok blaginje« ali tako imenovani »babyboomersi«, rojeni od leta 1944 do 1960,
 • generacija X, rojena v obdobju od leta 1961 do 1980,
 • generacija Y ali tako imenovani »nekstersi«, rojeni od leta 1981 naprej
 • generacija Z ali »Internet« generacija ali »Igeneracija« rojeni po letu 1994

 Vsaka od teh generacij ima druge vrednote, poglede in pričakovanja. Vsaka generacija zahteva od turističnih delavcev drugačen pristop, drugačno komunikacijo in drugačno ponudbo in tehnično opremljenost apartmajev. Zato je pomembno, da se vsi zaposleni v turizmu oz. v posameznem apartmaju pogovarjajo in delijo izkušnje, ki so jih imeli z gosti različnih starostnih generacij. Največji izziv pred turističnimi delavci je medgeneracijsko sodelovanje zaposlenih ter prenos znanja in izkušenj med starostnimi generacijami. Ob pomanjkanju (mlajših) delavcev v gostinstvu so velik neizkoriščen potencial (zdravi in čili ter aktivni) upokojenci. Ni naključje, da je Mcdonalds v svoje restavracije vključil upokojence.

Foto: HTZ

V povabilu k sodelovanju so napisali:

Zaposlovanje upokojencev

Izkušnje starejših in energija mlajših

V McDonald’su verjamemo, da sta energija mladih in izkušnje ter toplina starejših zmagovalna kombinacija, ki lahko ustvari pravo družinsko vzdušje tako v kolektivu kot v restavraciji. Verjamemo tudi, da si številni upokojenci še vedno želite delovnih izzivov, občutka koristnosti in druženja ter da marsikomu pride prav dodaten zaslužek. Zato vas vabimo, da se pridružite naši zmagovalni ekipi.

Skrb za urejenost in druženje z gosti

Delo v McDonald’su, kamor zahajajo obiskovalci vseh starosti in kjer se dogodivščine nikoli ne nehajo, je dobra priložnost, da vaši dnevi ostanejo razgibani in polni družbe. V restavracijah, ki so bolj družinsko orientirane, boste skrbeli za urejenost jedilnice, odnesli kak pozabljen pladenj, obrisali mizo in seveda rekli besedo ali dve z našimi gosti. Saj vemo, da ni pravega družinskega kosila, če ni zraven babice ali dedka.( https://www.mcdonalds.si/zaposlitev/zaposlovanje-upokojencev/)

Slediti so jim začela tudi druga podjetja in trgovine. Samo vprašanje časa je, da bodo začeli upokojence vključevati tudi turistični delavci.

Ko se vozimo ob hrvaški obali opazimo nešteto apartmajskih naselij. Hrvati tudi sedaj pospešeno gradijo (predvsem hotele, pa še zmeraj tudi apartmaje). In ko kot gost prispeš v  takšno apartmajsko naselje, ponavadi kaj hitro ugotoviš, da imajo lastniki polne roke dela, da pa to delo vendarle ne vpliva pozitivno na našo boljšo raven dopustniškega doživetja. Lastniki so namreč, večinoma, obremenjeni z opravili, ki nam ravno ne polepšajo dopusta: ukvarjajo se s čiščenjem, odgovarjanjem na pošto, še zmeraj reklamirajo na spletu, brkljajo okrog hiše … da pa bi se konkretno posvetili gostu in njegovim težavam ali željam … tega pa ne doživimo pogosto.

Priznajmo, tudi hrvaški (poletni) turizem se je skomerzializiral. In sezona traja največ pet mesecev. Tudi oni so prisiljeni racionalizirati število zaposlenih – žal v škodo gostov. Morda bodo prepoznali upokojence kot primerno dodatno pomoč v sezoni.

Tudi na Hrvaškem, tako kot v Sloveniji, opažamo premajhno sodelovanje med turističnimi deležniki. Vsak okopava svoj vrtiček … kaj se dogaja pri sosedu pa ga sploh ne zanima. Kaj šele, da bi kakšnega gosta z veseljem poslali naprej … da se ima lepo in hkrati dodatno zapravlja svoj denar, ki je pa naš zaslužek. Kaj lahko poveste na to temo? Ali ne bi bilo bolje, da vsi, ki se pripravljamo na prihod gosta, včasih stopimo skupaj in naredimo »kaj pametnega«?

Destinacijski management pomeni povezovanje vseh turističnih deležnikov. To pa nam in Hrvatom ne gre najbolj od rok. Sistemi delovanja TIC-ov in drugih javnih zavodov in inštitucij ni povezal turističnih delavcev na lokalnem nivoju niti na regijskem niti na nacionalnem. Tudi sami se ne povezujejo dovolj med seboj. V mnogih primerih s(m)o si konkurenca. Vendar se pojavljajo posamezni primeri povezovanj na osnovi iniciative nekaterih posameznikov in podjetij. Dobri primeri so zadruge in kooperative in nekatera socialna podjetja. Še vedno velja pregovor: v slogi je moč.  In dejstvo, da ko imaš okoli sebe več enako mislečih oseb se začne spreminjati zavedanje in temu nato sledijo aktivnosti.

Foto: HTZ

Za začetek sva bila kar izčrpna (mogoče kdaj narediva še drug intervju). Za konec še nekaj krajših vprašanj. Kam vi radi zahajate na dopust? Zakaj tja? Ste pozorni na napake, ki jih delajo turistični delavci in jih na te tudi opozorite?

Najraje grem na dopust v različne dele Slovenije. Vedno znova sem presenečena nad kraji in naravo in ljudmi, ki jih ne poznamo dovolj.

Ne morem iz svoje kože in turistične delavce pozorno opazujem. Primere dobrih in slabih praks delim nato s svojimi študenti in v člankih. Npr. v Budimpešti in v Zagrebu sem šla na kavo v pet različnih hotelov in nato naredila primerjavo v načinu strežbe in storitve ter gostoljubnosti strežnega osebja in ponudbi časopisov.

Ob koncu, kam pluje svetovni turizem, evropski, hrvaški, slovenski? Kakšni so trendi, kaj lahko od turizma pričakujemo v naslednjih 10-ih letih?

Turizem je kot denar – plaha ptica, ki jo skrbi (lastna) varnost. Celo leto varčujemo za 14 dni, ki jih bomo namenili dopustu oz. izletu. Nestabilnost in občutek ogroženosti na določeni lokaciji hitro preženejo turiste za nekaj mesecev. Tudi gospodarsko stanje in kupna moč prebivalcev v posamezni državi vplivajo na navade in lokacij potovanj oz. letovanj. Poglejte infografe in napovedi svetovnega turizma 2020.

Slika goldrush

Growing towards expo 2020

Halal travel

Chaos to collaboration

Trenutno se pripravlja Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Žal nam jo pišejo Hrvati (ki so bili izbrani na mednarodnem javnem razpisu). Vse kar potrebujemo pa je povprašati turistične delavce, ki vsakodnevno delajo v turizmu in gostinstvu ter z malo zdrave kmečke pameti in gospodinjske logike napisati strategijo.

Največja prednost slovenskega turizma je narava in varnost ter gostoljubni domačini, ki lahko gostu ponudijo gostoljubnost in domačo (lokalno) pristnost.

Mirjana Ivanuša Bezjak, hvala za vaše izčrpne odgovore, našim spletnim obiskovalcem za branje, vsem turističnim »delavcem« pa za konec ter v razmislek objavljamo še vaš sladki besedni bonbonček:

»Vso filozofijo in preprostost gostoljubnosti sem strnila v dve besedi – akrostiha.

Nasmeh in pogled ter pozdrav
Ali vam lahko pomagam
Storite več kot gost pričakuje
Mislite in delujte s strastjo
Enkratno doživetje za vašega gosta
Hvala za obisk in nasvidenje

Pozdrav, pogled, nasmeh
Obzirnost, uslužnost, uvidevnost
Zaželenost, pristnost, naravnost
Dodajte višjo kakovost
Razmišljajte in delujte s strastjo
Ali ste bili zadovoljni ?
Vabilo na ponoven obisk.«

Natisnite akrostiha in ju nalepite na vsa notranja vrata, kjer se gibljejo vaši sodelavci, ki imajo kakršen koli stik z gosti. Naj ga vidijo vsakič, ko bodo šli mimo. Na vsa notranja vrata (kjer se gibljejo zaposleni) dodajte tudi veliko sliko smeška, kot to delajo v znanih hotelih. Vsaj enkrat na teden se na skupnih sestankih pogovarjajte o akrostihu ter dobrih primerih prakse, ko je gost doživel wau efekt.

Apartma naj bo udoben, čist in lep

Najemniki apartmajev večinoma nismo tečni. Če pa naletimo na apartma, ki zelo odstopa od sedanjih »civilizacijskih norm«, pa smo lahko upravičeno jezni. Poglejmo, kakšen bi moral biti apartma, da bi se v njem gosti počutili lepo, domače.

Foto: HTZ in Ivo Bioćina

Za začetek povejmo in opozorimo, da v tokratnem članku ne bomo govorili npr. o strategijah spletnega marketinga ali o težavah, ki jih imajo lastniki apartmajev z državno ali lokalno birokracijo. V tokratnem prispevku nas tudi ne bo zanimala sama lokacija apartmaja (pa naj bo ta še tako pomembna), niti nas ne bo zanimala sama atraktivnost kraja ali same pokrajine, v kateri se nahaja apartma … Ne bomo govorili tudi o nujni gostoljubnosti in prijaznosti lastnikov apartmajev, ki jo pričakujemo v čisto vseh koncih sveta. Ne bomo se dotaknili cen, ki jih določajo lastniki apartmajev in denarja, ki ga je najemnik apartmajev pripravljen plačati za posamezen apartma ali hišo.

Tokrat bomo govorili več ali manj le o samem apartmaju (na hrvaškem morju), o njegovih »štirih stenah«, v katerih se bomo gibali v času dopusta. V kratkih točkah bomo poskušali orisati, kaj pričakujemo od »solidnega apartmaja« na hrvaškem morju.

Foto: HTZ in Ivo Bioćina

1. Še preden vstopimo v sam objekt, apartma, smo gosti zelo pozorni na okolico. Veseli nas, če je parcela, na kateri se nahaja apartma, urejena, pospravljena, čista. Prvi stik z našo novo dopustniško destinacijo je še boljši, če ugotovimo, da je lastnik ljubitelj zelenja. Vsaka travnata zaplata, še posebej pa kakšen dišeč grm ali pa senčno drevo, ki daje okusne domače sadeže, so prvi znak, da smo se odločili za »dober apartma«. Če naše oko kaj hitro zunaj opazi še otroško igrišče pa tudi mizo s stoli ter ob njej še kamnit žar, ki je že popolnoma pripravljen za prvo peko (drva ne smejo manjkat!), so se plusi na račun  apartmaja že pošteno pomnožili.

2. Ko vstopamo v sam apartma, nam je najvažnejša čistoča. Da, prav ste prebrali. Čistoča. Zlagali bi se, če bi rekli, da nam je popolnoma vseeno, če je pohištvo že preveč staro, da je televizor iz prejšnjega stoletja, da »vrtno pohištvo« na terasi že skorajda razpada … Ne ni nam vseeno, vendar pa je čistoča vendarle najbolj pomembna. Mene osebno ne moti, če je pohištvo staro, ampak nečistoča je lahko takojšen razlog, da se skregam z lastnikom objekta ali pa celo zapustim objekt.

3. Če ob vselitvi v apartma, v hitrem pregledu, ugotovim, da ima naš apartma izredno slaba ležišča bom slabe volje ves čas dopusta in apartma bo od mene dobil, ne glede na odličnost vsega ostalega, izredno slabo oceno. Zavedati se je namreč treba, da so vzmetnice (hrvaško – madraci) izredno pomembni za vsakogar, ne samo za gosta. Na dopust smo prišli, da bi se predvsem … odpočili. Se lahko normalno odpočijemo, če nas vse boli, ko se zbudimo? Lastniki apartmajev, ne »šparajte« denarja pri nakupu ležišča. Postelja, sam okvir, je lahko stara in morebiti tudi že rahlo škripajoča, toda vzmetnice morajo pa biti kvalitetne.

In ko že omenjamo spanje, spalnico, posteljo … Lastniki apartmajev ne smejo pozabiti na zares čisto posteljnino. Verjemite, skorajda na bruhanje mi gre, če vidim umazane packe na posteljnini. Lastniki, prosim, preverite, kakšna je vaša posteljnina. Če je grda, če izgleda zanemarjena, pa čeprav je bila pravkar oprana v pralnem stroju, je ne vsiljujte svojemu gostu. Verjemite, vaš gost si vsekakor zasluži (snežno) belo posteljnino. Prav tako kot si ne zasluži le »koce«, nekakšnega predpotopnega kosa debelejšega blaga, ampak »dokaj elegantno« odejo, v kateri ni kilograma prahu ali pa cela vojska bolh in ostalih mikroskopskih živali.

Foto: HTZ in Ivo Bioćina

3. Apartma brez klime (ali pa vsaj brez mreže, komarnikov na oknih) lahko postane »prostovoljni tropski zapor«. Ste že kdaj doživeli pravi vročinski udar, okrog 35 stopinj Celzija podnevi? Pa ste se lahko umaknili kam bolj na »sveže«? Sedaj pa si predstavljajmo takšen nekajdnevni vročinski udar na morju … Podnevi se že nekako hladimo, v morju, s pivom in sladoledom v senci … Kaj pa zvečer (v družbi nadležnih krvi pijočih komarjev) ali ponoči, kaj naj naredimo, če se ne moremo ohladiti?

Jaz osebno storim naslednje: stopim pod tuš, se ohladim in potem cel moker (brez brisanja z brisačo) zlezem nazaj v posteljo. Verjemite, pomaga. Vsaj naspiš se nekaj ur. Lastnike apartmajev pa vsekakor pozivam, da v apartmaje namestijo vsaj komarnike (da lahko imamo odprta okna vsaj ponoči, ko se zrak ohladi vsaj za nekaj stopinj Celzija). In da ne pozabim, lastnike apartmajev pozivam tudi, da uporabo klime gostu ne zaračunavajo posebej oziroma dodatno. Se ne splača, oziroma najemniki tega »drastičnega ukrepa« sploh ne razumemo.

4. V udobnem. »dihajočem«, apartmaju (lastniki, odstranite odvečno, nepotrebno pohištvo!), gosti pričakujemo (razen če se nismo odločili za robinzonski turizem) tudi delujoč internet in televizijo. Zakaj internet? Zato, ker nas je večina dopustnikov še zmeraj vezana na kakšne domače, predvsem nujne službene, obveznosti. Tu in tam je treba skočiti na internet, pogledati vsaj elektronsko pošto in odgovoriti na najnujnejšo. Če je internet brezhibno delujoč bodo gosti verjetno objavili tudi kakšne zastonjkarske reklame na različnih družabnih omrežjih, kar lastnikom apartmajev nikakor ne bi smelo biti nepomembno.

Zakaj pa gosti hočemo televizor? Primeri. Prvi, imamo majhne otroke, vsaj tu in tam jih (pa čeprav to ni najbolj vzorno in predvsem vzgojno) zamotimo s kakšno risanko na televiziji. Drugič, nam, starejšim, moškim pa je televizor nujen, ko se dogaja kakšen večji »športni festival«, npr. svetovno prvenstvo v nogometu. Lastniki apartmajev naj zakupijo veliko število tv-programov saj si gostje rade ogledajo svoje najljubše tv-nanizanke ali filme.

Foto: HTZ in Ivo Bioćina

5. »Nepogrešljivi« aparati in predmeti. Če smo v apartmaju, nas tam, že zaradi predpisov,  čakata delujoč hladilnik in štedilnik, dodatno smo veseli, če imamo dostop tudi do pralnega stroja. Brez grelnika vode in mikrovalke se da normalno živeti tudi na dopustu, vsekakor pa sta oba aparata zelo priročna tudi na morju. Marsikatero družino na morju razjezijo »različne gospodinjske malenkosti«. Npr. mene zelo moti, če ob prihodu v apartma v wc-ju ne najdem toaletnega papirja. Ali pa če v zamrzovalniku ni posodic za led. Ali pa naletim na apartma, ki ima celo množico kozarcev, vendar so ti vsi po vrsti zelo majhni (le po deci, največ dva). Moja punca se najbolj jezi, ker včasih med apartmajsko posodo ne najde (večjih) solatnih skled, večje deske za rezanje ali pa ustreznega jedilnega pribora. Res je, to vse so malenkosti, ki pa vendarle ločijo boljše apartmaje od tistih slabših. Lastniki apartmajev, strošek za te malenkosti ni velik, le pozorni morate biti, da je vse tam, »po seznamu«.

Odstavek ob koncu. Tudi če bo lastnik apartmajev v prihodnje zelo pozoren na omenjenih pet točk, to še ne zagotavlja, da bo imel popolnoma celo sezono hišo polno gostov, vsekakor pa bo imel iz leta v leto mnogo več možnosti, da se bodo isti gosti vrnili nazaj v njegov apartma. Ali pa bodo vsaj tisti turisti, ki so bivali pri njem, z dobro in prijazno kritiko, oz. bolje reči pohvalo, pripeljali kakšnega novega, dodatnega gosta.

Apartma za več individualnosti

Ko se odpravljamo na dopust in je destinacija že izbrana, največkrat kolebamo še pri odločitvi o načinu bivanja na dopustu. Mnogo dejavnikov vpliva na to, kje se bomo namestili. 

Na Pag se večinoma odpravljamo vsaj za teden, dva ali več. Ker je relativno hitro dosegljiv (iz Maribora ali Ljubljane približno 4 ure udobne vožnje), želimo včasih le izkoristiti lep vikend, morda celo podaljšan. Takrat je včasih bolj priročno, da bivamo v hotelu, kjer imajo tudi hrano in druge ugodnosti. Je pa Pag zelo specifičen, saj je hotelov na otoku zelo malo. Vsega skupaj le osem. Zato pa ne boste imeli težav pri izbiri apartmajev, ki jih je praktično nešteto. Svojega si lahko zelo enostavno rezervirate kar preko spleta od doma. Nekaj, ki smo jih skrbno izbrali za našo ponudbo, lahko najdete na zavihku Apartmaji. So podrobno predstavljeni in vam ponujajo prijetno bivanje v času dopusta. Tam boste lahko dobili še nekaj dodatnih informacij in lastnika apartmaja direktno kontaktirali.

na izbiro so večji ali manjši apartmaji
Na izbiro so večji ali manjši apartmaji

Prednosti bivanja v apartmajih v primerjavi z drugimi načini bivanja so naslednje:
– svoj počitniški čas si lahko popolnoma prilagodite
Ni se potrebno ozirati na ure za obroke, spite lahko, dokler se vam ljubi, s plaže ni potrebno oditi ravno, ko se začenja sončni zahod ali se gneča poleže. Cel dan je na voljo samo vam in vašim dejavnostim, brez oziranja na čas.
na voljo vam je več prostora in udobja
V primerjavi s hotelsko sobico ali šotorom, oziroma počitniško hišico, so apartmaji večji, praviloma iz več prostorov. Razmerje med velikostjo prostora in številom oseb, ki lahko bivajo v apartmaju, je glede na hotelsko sobo, zelo ugodno.
ni veliko drugih gostov
V apartmajih biva manj gostov kot v hotelu, tako je tudi manj tveganja, da boste slišali ropot, hrup, razgrajanje drugih in se boste lahko bolj spočili.
lokacija
Večina apartmajev je blizu morja, zaradi velike ponudbe si lahko tudi sami izberete oddaljenost od drugih zanimivosti, ki jih želite obiskati.
osebni stik
V nemalo primerih se boste z lastniki tudi sprijateljili, saj se boste pogosto videvali. Povedali vam bodo tudi o lokalnih zanimivostih, pripravili domačo jed ali pijačo, več časa vam bodo na voljo za morebitne nasvete, napotke ali morda kako manjše popravilo.
osebna nota
Lastniki so v opremo apartmajev po večini vnesli tudi oseben trud in lokalne značilnosti, ki poudarijo domačnost in posebnost.

udobne in lepe spalnice za sproščen počitek
Udobne in lepe spalnice za sproščen počitek

cenovna ugodnost
Cene za najem apartmajev so privlačne in v primerjavi s kampiranjem večinoma enake ali celo nižje. Koristite lahko tudi vso notranjo opremo, wifi, internet. Končno čiščenje je že vključeno v ceno. Lastniki vam bodo omogočili tudi koriščenje njihove zelenice in ležalnikov, morda tudi domača zelišča in začimbe z njihovega vrta

marsikje lastniki poskrbijo tudi za veselje otrok
Marsikje lastniki poskrbijo tudi za veselje otrok

prehrana
Izognemo se tveganju, da nam hotelski jedilniki ne bodo všeč, saj si sami pripravimo tisto jed in v taki količini, kot si zaželimo. Določene malenkosti (npr. osnovne začimbe) so že v kuhinji. Po želji si lahko nekaj hrane prinesemo od doma s seboj, sicer pa so cene v trgovinah približno take kot doma. Če se odločimo za prehrano zunaj, pa tudi povsem samostojno odločamo, kje, kdaj in po kaki ceni bomo jedli ter kako pogosto.

v kuhinji je osnovna posoda in pribor ter bela tehnika
V kuhinji je osnovna posoda in pribor ter bela tehnika

parkiranje
Večina apartmajev ima urejeno tudi parkirišče, namenjeno samo svojim gostom. Plaža je mnogokrat tako blizu, da za dostop ne potrebujemo avtomobila in nam tako tudi ni potrebno plačevati parkirnine.
razne vrste plačila
Pri vseh apartmajih, ki jih ponujamo, se lahko izognete plačilu z gotovino, če želite. Stroške lahko poravnate že doma, z bančnim nakazilom, in se tako izognete pretvarjanju valut, seveda pa lahko poravnate obveznosti tudi z gotovino, v veliko primerih tudi s plačilnimi karticami na licu mesta.
prijave in odjave iz apartmaja
Lastniki so bolj prilagodljivi kot v hotelih ali kampih, saj se lahko dogovorite tudi za zgodnejši / kasnejši odhod, oziroma prihod, če je to zaradi drugih gostov mogoče. Lastniki vam bodo omogočili tudi preoblačenje pri njih po zadnjem kopanju pred odhodom domov, tudi, če ste se že odjavili in pospravili prtljago.
količina prtljage
Za bivanje v apartmaju načelom potrebujete dosti manj prtljage kot za kampiranje. Le oblačila in obutev vam že skoraj zadoščajo, saj je veliko osnovne posode, posteljnine, balkonskega pohištva že tam. Podobno kot v hotelu, s tem, da v apartmaju poskrbite za kuho sami.

kuhinja je vedno srce doma
Kuhinja je vedno srce doma

dodatne osebe
Pri najemu apartmaja najamete prostor, koliko oseb bo v njem, ni pomembno, seveda v okviru nastanitvenih možnosti. Glede na velikost apartmaja lahko lastniki pripravijo tudi kako dodatno ležišče. Stroški se povečajo le za turistično takso na osebo. V hotelu in kampu plačate vsako osebo posebej.
ljubljenčki
Z lastniki se lahko individualno dogovorite ali lahko z vami bivajo tudi vaši ljubljenčki, seveda ob pogoju, da niso glasni in za njimi počistite.
družinske počitnice
Še posebej pri družinah z malimi otroci so apartmaji najboljša izbira, saj imamo podobno udobje kot doma.

dnevni prostor za vso družino in velik balkon pritegne goste
Dnevni prostor za vso družino in velik balkon pritegneta goste

vremenska neodvisnost
Tudi, če nas doleti slabo vreme, dež, veter, mraz, nam bo v apartmaju udobno, saj ne bo zamakalo, pihalo ali bilo polno blata, kot se lahko zgodi v kampih. Vedno se lahko tudi umaknemo iz vročine in pripeke, saj so apartmaji večinoma zelo blizu plaže in se lahko gremo neštetokrat dnevno samo osvežit v morje.

urejeni parkingi in hiter dostop do morja so vabljivi dodatki ponudbe
Urejeni parkingi in hiter dostop do morja so vabljivi dodatki ponudbe

raznolikost počitniških dni
Tudi, če smo nastanjeni v apartmaju, smo lahko mobilni in si vsakodnevno izbiramo drugo plažo, delamo izlete z avtom ali kolesom, vračamo pa se lahko le spat.

V razmislek pa še nekaj posebnosti:

– čiščenje
Za čiščenje apartmaja v času bivanju skrbimo sami, saj ni sobaric, ki bi dnevno pospravljale sobo.

ne osvežimo se le v morju
Ne osvežimo se le v morju

zabava
Za zabavo poskrbimo sami, saj ni hotelskih animacij.
čas za kuho
Če se želimo na dopustu posvetiti le partnerju in imeti čas zase, nam bo priprava hrane kljub vsemu vzela nekaj časa.
enoličnost
Če smo navajeni ali si želimo pestrosti ter radi popotujemo, morda lociranje na enem mestu ni najprimernejše za nas. Če želimo biti vsak dan na drugem mestu, morda razmislimo o najemu avtodoma ali potovanju s šotorom, saj ga lahko hitro postavimo vsak dan drugje.

Za čim lepše preživete počitnice, ki nam bodo prinesle dolgo časa pričakovan in potreben oddih in sprostitev, s čim manj stresa, skrbi in jeze, je tako smotrno že doma razmisliti o tem, kaj si mi in naši bližnji želimo in potrebujemo na dopustu.

Tudi jaz bi se razvajal na Pagu

Ko vidim bazen na kakšnem dvorišču, ki leži blizu morja, mi srce kar poskoči. Možgani namreč  dajejo naslednje signale: “Dvojni užitek, dvojni užitek”. In potem se spomnim na očeta, ki nam je postavil vikend na mariborskem Pohorju, namesto da bi ga lociral tja nekam zraven velike slane luže. Skratka, velik “čof” vsem tistim z bazenom ob morju. Zavidam vam, šmrc. 🙂
bazen

Morska sirena v Mandrah

Na otoku Pagu si lahko moški poleti pošteno odpočijemo oči. Morskih siren je v izobilju. Lepe, od boga dane, se zamišljeno sprehajajo na plažah … ali pa …. z nami pijejo kavico?! 🙂
mini-DSC_0465

Kdo pravi, da so Dalmatinci leni?

Med Slovenci je zakoreninjeno mišljenje, da so Dalmatinci leni. No, sam si kaj takšnega ne upam trditi, ker se na Pagu dela s polno paro. Gradi se na veliko … Hiše, skupaj z apartmaji, rasejo kot gobe po dežju. Zatorej ne skrbite, ko boste iskali apartma, ga boste našli. Zagotovo.
mini-DSC_0175

Še pišete razglednice?

Še svojim bližnjim, sorodnikom in prijateljem, z dopusta pošljete kakšno razglednico ali po domače “kartico”? Jo napišete “na brzino” ali vnesete v kratko besedilo tudi malo več srčnosti ali ljubezni? Lepe pozdrave iz Paga vam pošilja ekipa iz www.pag.si.
mini-IMG_3732

Jahte, kaj jahte, jahturine na Pagu

 

Tako velikih zasebnih jaht na Jadranu še nisem videl. Ali kdo ve, kdo se skriva v njih? Ps. Na eni izmed njih je bil dobro viden britanski grb?!

 

Internet, wifi, dela … odlično

Preden sem se avgusta 2015 odpravil na dopust na otok Pag, dva različna apartmaja, prvi v mestu Pag in drugi v Mandrah, sem bil v resnih skrbeh, kako bo z internetom. Še lani sem namreč imel v Vlašićih resne težave, kako se povezati (in to dovolj hitro) na svetovni splet. No, leta 2015, sem zadovoljno ugotovil, da internet, wifi, dela brez večjih težav po celotnem otoku Pagu. Verjetno obstajajo tudi kakšne sive lise, toda sam se na “wifi” preko telefončka v številnih barih po celotnem otoku Pagu priključil popolnoma brez težav. Skratka, otok Pag je povezan s spletom oziroma svetom.

Internet dela, wifi dela. Kul!
Internet dela, wifi dela. Kul!

Mandre, apartmaji DAMIR, apartma 5

APARTMA A1 – za 2+1 OSEBO

 


Opis apartmaja

[one_half padding=”0 5px 0 0″]

 • apartma za 2+1 oseb
 • podstrešje, 30 m2 + 8m2 terasa
 • spalnica z zakonsko posteljo
 • raztegljivi kavč za eno osebo
 • jedilnica s kuhinjo v enem prostoru
 • kopalnica s tuš kabino

 

[/one_half]

[one_half_last padding=”0 5px 0 0″]

 • terasa z vrtno sedežno garnituro, pogled na morje
 • WiFi Free
 • Sat/ LCD TV
 • klima
 • žar
 • parkirni prostor na dvorišču

[/one_half_last]

Drugo

Apartmaji Damir se nahajajo v mestu Mandre, na zahodnem delu otoka Paga.

Gostu nudijo vse potrebno za kvalitetno bivanje. Apartmaji Damir se nahajajo blizu morja, v sami okolici najdete prekrasne plaže, v samih Mandrah in v bližnjih krajih pa boste zagotovo našli prekrasne gostilne z odlično gastronomsko ponudbo. To in še več krasi Mandre, tudi zato ne preseneča podatek, da so Mandre eden izmed najbolj obiskanih turističnih krajev na celotnem otoku Pagu.

Apartmani Damir se nahajajo v novo zazidani družinski hiši, ki je od morja oddaljena le 250 metrov. Z balkonov aprtmajev Damir lahko uživamo v enkratnih pogledih na kraj Mandre, sončni zahodi v Mandrah pa so eni izmed najlepših na celotnem Jadranu.

Apartmaji so standardno opremljeni in gostu nudijo vse potrebno, da bo mu dopust ostal v lepem spominu. Domačini so odlični gostitelji, ki z gosti nemalokrat vzpostavijo pravi prijateljski odnos. V samem gospodinjstu lahko vsak gost poskusi čudovit paški sir in domače žganje.

Kontakt

[one_half padding=”0 10px 0 0″]
Damir Čemeljić
Adresa Kolan
23251 Kolan
otok Pag, Hrvatska
[/one_half]

[one_half_last padding=”0 10px 0 0″]
Tel: 00385 23 698 251
GSM: 00385 99 205 4561
damirmandre@gmail.com
http://www.damirmandre.com
[/one_half_last]

Mandre, apartmaji DAMIR, apartma 4

APARTMA A4 – za 5-6 OSEB

 

Apartmaji DAMIR: http://www.damirmandre.com


Opis apartmaja

[one_half padding=”0 5px 0 0″]

 • apartma za 5-6 oseb
 • 1 nadstropje, 55 m2 + 20m2 balkon
 • dve dvoposteljni sobi (zakonska postelja)
 • dnevna soba, kuhinja in jedilnica v enem prostoru
 • kavč posteljo za 1-2 oseb v dnevni sobi
 • kopalnica – tuš, wc

 

[/one_half]

[one_half_last padding=”0 5px 0 0″]

 • balkon s pohištvom
 • WiFi Free
 • Sat/ LCD TV
 • klima
 • žar
 • parkiranje na dvorišču

 

[/one_half_last]

Drugo

Apartmaji Damir se nahajajo v mestu Mandre, na zahodnem delu otoka Paga.

Gostu nudijo vse potrebno za kvalitetno bivanje. Apartmaji Damir se nahajajo blizu morja, v sami okolici najdete prekrasne plaže, v samih Mandrah in v bližnjih krajih pa boste zagotovo našli prekrasne gostilne z odlično gastronomsko ponudbo. To in še več krasi Mandre, tudi zato ne preseneča podatek, da so Mandre eden izmed najbolj obiskanih turističnih krajev na celotnem otoku Pagu.

Apartmani Damir se nahajajo v novo zazidani družinski hiši, ki je od morja oddaljena le 250 metrov. Z balkonov aprtmajev Damir lahko uživamo v enkratnih pogledih na kraj Mandre, sončni zahodi v Mandrah pa so eni izmed najlepših na celotnem Jadranu.

Apartmaji so standardno opremljeni in gostu nudijo vse potrebno, da bo mu dopust ostal v lepem spominu. Domačini so odlični gostitelji, ki z gosti nemalokrat vzpostavijo pravi prijateljski odnos. V samem gospodinjstu lahko vsak gost poskusi čudovit paški sir in domače žganje.

Kontakt

[one_half padding=”0 10px 0 0″]
Damir Čemeljić
Adresa Kolan
23251 Kolan
otok Pag, Hrvatska
[/one_half]

[one_half_last padding=”0 10px 0 0″]
Tel: 00385 23 698 251
GSM: 00385 99 205 4561
damirmandre@gmail.com
http://www.damirmandre.com
[/one_half_last]